कुकुर प्रवण छ, चुदाई भइरहेको छ

Cutie क्यामेराको अगाडि उनको भिजेको क्र्याक ड्रिल गरिरहेकी छिन् र त्यो भइरहेको अवस्थामा उनी प्रवण स्थितिमा छिन्।