श्यामला आफ्नो मान्छे संग छ

एउटा सुन्दर गाढा खैरो रङले उनको प्यारामरलाई चुसिरहेको छ। त्यो बच्चालाई थाहा छ कि कसरी उसलाई आफ्नो सबै टाँसिने जिज बाहिर छिचकाउन दिने।

2022-03-16 11:24:07 4168 04:31
ट्यागहरू :